top of page

6 №-Lİ MƏKTƏB

2010-cu ildə 6 nömrəli məktəbin yenidən qurulması və 2011-ci ildə yalnız 8 ay ərzində başa çatdırılmışdır

Köhnə məktəb binası sökülüb və yeni inşa edilmişdir. Yeni bina köhnə olduğundan iki dəfə böyükdür. Həmçinin əsasın yanında yerləşən idman kompleksi kimi tikilmiş başqa bir bina da yeraltı keçid ilə əlaqələndirilmişdir

Yenidənqurma işində subpodratçılar kimi bir neçə şirkət iştirak etdi. NVC MMC əhatəsi aşağıdakı kimi idi:

 • MEP işləri, Qazan otağının dizaynı və tikintisi daxil olmaqla

 • HVAC işləri

 • Şəbəkə və telefon sistemlərinin dizaynı, təchizatı və quraşdırılması

 • Səsli Anonsların (PA) və elektron zəng sistemlərinin dizaynı, təchizatı və quraşdırılması

 • Təhlükəsizlik otaqlarının dizaynı və tətbiqi

 • Video müşahidə sisteminin dizaynı, təchizatı və quraşdırılması

 • Məktəbə giriş nəzərət sistemlərinin dizaynı, təchizatı və quraşdırılması

 • Elektron kitabxana proqramlarının hazırlanması və tətbiqi

 • Heydər Əliyev Muzeyi və məktəb muzeyi nəzarət sisteminin dizaynı, təchizatı və quraşdırılması

 • "Electron Lövhələr" təchizatı və quraşdırılması

 • Kompüterlər, proyektorlar, routerlər və digər elektron cihazların təchizatı və quraşdırılması

 • Mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sistemlərinin dizaynı, məktəb yığıncaq zallarının təchizatı və quraşdırılması.

 • Taxta qapı və divarları bəzək istehsalı

NVC MMC həmçinin yenidən qurulma prosesini göstərən və açılış mərasimi zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim olunmuş videoyu yaratdı.

Bütün işlər vaxtında başa çatdırılmışdır və hökumət rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

bottom of page