top of page

DÖVLƏT BAYRAQI MEYDANI

Dövlət Bayraqı Meydanı layihəsinin icrasında subpodratçı kimi NVC MMC müxtəlif tikinti sahələrində iştirak etmişdir. Ərazidə FO şəbəkəsini və CCTV sistemini quraşdırılmışdır. Dövlət Bayraqı Meydanının ərazisində yerləşən müxtəlif obyektlərdə santexnika, elektrik və HVAC işləri görülmüşdür.
Bütün işlər vaxtında tamamlanmış və respublikamızın hökuməti tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

bottom of page